əbrişim

Axtarış nəticələri

1

əbrişim

əbrişim sözünün izahı. əbrişim sözünün mənası

1. İpək, ipək iplik. □ Əlvan qanınla boyansın; Əbrişim tellərin sənin! (Aşıq Hüseyn).
2. Botanika. Lələkli yarpağı və ətirli çiçəyi olan ağac növü;...    Ətraflı

2

əbrişim

əbrişim sözünün mənşəyi, əbrişim sözünün etimologiyası

Farsca “ipək” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

3

əbrişim

İpək, ipək iplik.  Sayat balam, o gözəllik səndədi,
Sənin sərin taxtı-taca yaraşır.
Əbrişimdən tikdirdiyim xələtlər,
Qamətinə ucdan-uca yaraşır.
(“Sayat bəy-Səyalı xanım”)
...    Ətraflı

4

əbrişim

İpək, ipək iplik. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)
Saç, tel sözlərinin epiteti kimi də işlənir:
Paşa, sənə nişan verim Qıratı,
Əbrişim ipəkdən yalı gərəkdi.
Bir mina boyunlu, uca sağrılı,
Bir yarım ho...    Ətraflı

5

əbrişim

Bax: əbrimüş. □ Bizim tərəflərdə əbrişim çox olur (Kürdəmir)....    Ətraflı