əbrəş

Axtarış nəticələri

1

əbrəş

əbrəş sözünün izahı. əbrəş sözünün mənası

1. Xallı.
2. Əldə bəslənmiş. □ O, bu gün palıda düşmüş əbrəş qoçun kababından yemək üçün ayrı bir səy ilə hazırlaşırdı. (S.Rəhimov)....    Ətraflı

2

əbrəş

əbrəş sözünün mənşəyi, əbrəş sözünün etimologiyası

Ərəbcə “boz (çil-çil) rəng” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

3

əbrəş

Təpəl, başında ağ xalı olan (heyvan). □ Bi sarı əbrəş qoyunum var (Kürdəmir); Əbrəş qoyunumuz iki gündü itib (Cəbrayıl); Əbrəş qoyun tayın görüm; qumral qoyun tayın görüm; Həblə-həblə sayırdıx (Şəki)....    Ətraflı