əbna

Axtarış nəticələri

1

əbna

əbna sözünün izahı. əbna sözünün mənası

Klassik ədəbiyyatda övladlar, oğullar (adətən izafət tərkiblərində işlənir) mənasında işlənmişdir. □ Əbnayi-vətən vəqf eləyir vəslinə canın; Həm ru...    Ətraflı