əbləq

Axtarış nəticələri

1

əbləq

əbləq sözünün izahı. əbləq sözünün mənası

Ala, ala-bula, ala-bəzək, alaca. □ Əbləq at meydanda topla bərabər fırlandı. (M.S.Ordubadi)....    Ətraflı

2

əbləq

1. Alaca, ala, ala-bula.
2. Ayağı ala (heyvan haqqında)....    Ətraflı

3

əbləqlik

əbləqlik sözünün izahı. əbləqlik sözünün mənası

Alalıq, ala-bulalıq, alabəzəklik....    Ətraflı