əbləh

Axtarış nəticələri

1

əbləh

əbləh sözünün izahı. əbləh sözünün mənası

1. Axmaq, səfeh, gic, sarsaq, başıboş. □ Ancaq əbləh insanlar dünyamalı üçün qəm çəkər.
2. Vulqarizm. Söyüş kimi işlədilir. □ Əbləhin qızı, elə bu...    Ətraflı

2

əbləh

əbləh sözünün mənşəyi, əbləh sözünün etimologiyası

Ərəb mənşəlidir, idiot, kütbeyin, bacarıqsız, axmaq mənalarını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

3

əbləhanə

Axmaqcasına, sarsaq kimi....    Ətraflı

4

əbləhcəsinə

əbləhcəsinə sözünün izahı. əbləhcəsinə sözünün mənası

Axmaqcasına, sarsaqcasına, axmaq kimi; gic-gic. □ Əbləhcəsinə danışmaq....    Ətraflı

5

əbləhfərib

Axmaqları aldadan, ağılsızların inana biləcəyi....    Ətraflı

6

əbləhi

Axmaqlıq, sarsaqlıq....    Ətraflı

7

əbləhlik

əbləhlik sözünün izahı. əbləhlik sözünün mənası

Axmaqlıq, səfehlik, giclik, sarsaqlıq. □ ..bu əbləhliyi üzündən düşmən əlinə keçərək xoşbəxt təsadüflə xilas olmuşdu. (Ə.Əbülhəsən)....    Ətraflı