əbdül

Axtarış nəticələri

1

Əbdül

Əbdül sözünün mənşəyi, Əbdül sözünün etimologiyası

Bədəl, təbdil kəlmələri ərəbcə kökdaş sözlərdir və “əvəz” anlamı ilə bağlıdır. Əbdül (əsli: əbdal) sözü bədəl kəlməsinin cəmidir, əvəz edən, yerini tutan anlamını əks etdirir. Abdulla kəlməsi isə əbd (qul, məxluq) və Allah kəlmələrindən əmələ gəlib, “Allahın qulu”, “Allahın bəndəsi” mənalarını ək...    Ətraflı

2

Əbdülbaqi

Əbdülbaqi sözünün mənşəyi, Əbdülbaqi sözünün etimologiyası

Ərəbcə əbdul “qul”dur, baqi “əbədi olan” (yəni Allah) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

4

Əbdüləzəl

Əbdüləzəl sözünün mənşəyi, Əbdüləzəl sözünün etimologiyası

Ərəbcə “əzəli, daima olanın (yəni Allahın) qulu” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

5

Əbdüləziz

Əbdüləziz sözünün mənşəyi, Əbdüləziz sözünün etimologiyası

“Əzizin (yəni Allahın) qulu” deməkdir. Əziz sözü Allahın epitetlərindən biridir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı