əbd

Axtarış nəticələri

1

əbd

əbd sözünün izahı. əbd sözünün mənası

Arxaizm. Qul, kölə. □ Əbd olma, ey Nəsimi, fani cəhanə, çün kim; İmanü din içində sənsən əmirü sultan. (İ.Nəsimi)....    Ətraflı

2

əbd

1. Qul, kölə.
2. Məxluq, adam, insan....    Ətraflı

3

Əbdal

Əbdal sözünün mənşəyi, Əbdal sözünün etimologiyası

Bax. Abdal. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

4

əbdal

1. Əvəz, əvəz edən şeylər.
2. Müavinlər....    Ətraflı

5

əbdal

Qanacaqsız, qanmaz. □ Allah vuran əbdaldı, xayrını, zaralını bilmiy....    Ətraflı

6

əbdan

Bədənlər, cəsədlər....    Ətraflı

8

Əbdusalam

Əbdusalam sözünün mənşəyi, Əbdusalam sözünün etimologiyası

Ərəbcə “xilaskarın (yəni Allahın) qulu” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

9

Əbdül

Əbdül sözünün mənşəyi, Əbdül sözünün etimologiyası

Bədəl, təbdil kəlmələri ərəbcə kökdaş sözlərdir və “əvəz” anlamı ilə bağlıdır. Əbdül (əsli: əbdal) sözü bədəl kəlməsinin cəmidir, əvəz edən, yerini tutan anlamını əks etdirir. Abdulla kəlməsi isə əbd (qul, məxluq) və Allah kəlmələrindən əmələ gəlib, “Allahın qulu”, “Allahın bəndəsi” mənalarını ək...    Ətraflı

10

Əbdülbaqi

Əbdülbaqi sözünün mənşəyi, Əbdülbaqi sözünün etimologiyası

Ərəbcə əbdul “qul”dur, baqi “əbədi olan” (yəni Allah) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

12

Əbdüləzəl

Əbdüləzəl sözünün mənşəyi, Əbdüləzəl sözünün etimologiyası

Ərəbcə “əzəli, daima olanın (yəni Allahın) qulu” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

13

Əbdüləziz

Əbdüləziz sözünün mənşəyi, Əbdüləziz sözünün etimologiyası

“Əzizin (yəni Allahın) qulu” deməkdir. Əziz sözü Allahın epitetlərindən biridir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

14

Əbdürrəhim

Əbdürrəhim sözünün mənşəyi, Əbdürrəhim sözünün etimologiyası

“Rəhm edənin (Allahın) qulu” deməkdir. Əbdürrəhman da buradandır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı