əbədilik

Axtarış nəticələri

1

əbədilik

əbədilik sözünün izahı. əbədilik sözünün mənası

Daimilik, sonsuzluq, həmişəlik, daim yaşama; heç vaxt bitməməzlik, qurtarmamazlıq. □ Bu səadət səhəri o qədər zəngin və işıqlıdır ki, başlanan günə...    Ətraflı

2

əbədilik evləri

Qədim Misirdə fironların və əyanların qayalarda çapılmış və bir neçə otaqdan ibarət sərdabələri.  E.ə. II minillikdə Misirdə külli miqdarda vəsait və əmək tələb edən...    Ətraflı