əbəda

Axtarış nəticələri

1

əbəda

əbəda sözünün izahı. əbəda sözünün mənası

Klassik ədəbiyyatda heç vaxt, heç bir zaman, əsla, qəti, qətiyyən mənalarında işlənmişdir. □ Əbəda yox bu işdə imkanım; Deyil onlar mütii-fərmanım....    Ətraflı