əbəçilik

Axtarış nəticələri

1

əbəçilik

əbəçilik sözünün izahı. əbəçilik sözünün mənası

Mamaçalıq, mamalıq. □ Əbəçilik etmək....    Ətraflı