əbəçi

Axtarış nəticələri

1

əbəçi

əbəçi sözünün izahı. əbəçi sözünün mənası

Dialekt. Mamaça, mama. □ Pis əbəçiyə arvad tapşıran övladsız qalar. (Atalar sözü)....    Ətraflı

2

əbəçi

əbəçi sözünün mənşəyi, əbəçi sözünün etimologiyası

Mamaça (akuşerka), “göbək nənəsi” mənasında işlədilir. Əməköməçi adlı ot-bitki ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

3

əbəçi

Mama, mamaça. □ Əbəçi oley beysavad, doxdır olanda deyeylər mama (Cəlilabad)....    Ətraflı

4

əbəçilik

əbəçilik sözünün izahı. əbəçilik sözünün mənası

Mamaçalıq, mamalıq. □ Əbəçilik etmək....    Ətraflı