ağ atlı oğlan

Axtarış nəticələri

1

AĞ ATLI OĞLAN

►Dara düşmüş, imdad diləyən adamların harayına yetən, insanları fəlakətdən, çətinlik və sıxıntıdan qurtarıb xoşbəxt edən xəyali xilaskar qəhrəman.  İfadə xalq arasında yayılmış mifik təsəvvürlərdə...    Ətraflı